Hiện nay, Thư viện đã có sách mới ôn tập học kỳ II, luyện thi vào lớp 10 (Toán, Văn, Anh). Các thầy cô có nhu cầu liên hệ Thư viện mượn để tham khảo.