Trường THCS Trần Quốc Toản đạt chuẩn quốc gia. Là một trong những trường hàng đầu của Thành phố Tuy hòa đạt học sinh giỏi.