Kế toán thông báo: Đã có lương Tháng 4 đưa vào tài khoản ngày 3-4-2014. Xin mời các thầy cô nhận qua thẻ. Cảm ơn.