Saturday, 04/12/2021 - 05:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Quốc Toản

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

 

         PHÒNG GDĐT TP TUY HÒA                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97 /KH-TQT                                                                  Tuy Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

  Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

 

            Thực hiện công văn số 1051/SGDDT-GDTrHTX, ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 .

            Thực hiện kế hoạch số 1489/PGDĐT  ngày 30/9/2021 về tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          Trường THCS Trần Quốc Toản  xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu

           - Qua các hoạt động tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 giúp các toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng bản thân, gia đình và xã hội học tập.

         - Tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

         - Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở góp phần xây dựng Thành phố Tuy Hòa trở thành “Đô thị thông minh”.

         2. Thời gian triển khai:  Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021

         3. Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường

         4. Các nội dung thực hiện

a. Công tác triển khai

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID - 19” với các nội dung sau:

+ Học, học nữa, học mãi.

+ Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

+ Học để trở thành người công dân tốt, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học là một việc phải tiếp tục suốt đời.

+ Học tập suốt đời chính là chìa khóa của mọi thành công.

           + Học tập trong thời kỳ chuyển đổi số - cơ hội và thách thức

b. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

            - Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

         

-  Xây dựng thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong tình hình dịch covid 19 trên cổng thông tin điện tử của trường.

          - Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để  giáo viên và học sinh, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia trực tuyến giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

             - Treo khẩu hiệu: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID - 19” trong suốt thời gian phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Phát động phong trào đọc sách qua cổng điện tử tại thư viện tỉnh Phú Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho HS, CB – GV- NV được đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc.

- Tặng sách tham khảo cho học sinh có hoàn cảnh kho khăn.

- giới thiệu sách

- Tổ chức cho học sinh đọc báo đội vào 15 phút giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt.

5. Tổ chức thực hiện

- Ban Giám hiệu: Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

- Thư viện nhà trường: Chuẩn bị nhiều sách hay giới thiệu qua trang website của trường.

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh tham gia phong trào đọc sách tại thư viện.

- Các tổ chuyên môn phối hợp tham gia hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

 

Trên đây là kế hoạch phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời của trường THCS Trần Quốc Toản năm 2021.

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP Tuy Hòa (để b/c);

- Lưu V/p./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Nguyễn Hồ Bảo Khôi

 

Nguồn: tranquoctoan-tuyhoa.phuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 28
Tháng 12 : 135